Prof_Easterlin

PKB szczęścia nie daje

Paradoks Easterlin’a to nic innego jak doświadczalne potwierdzenie polskiego powiedzenia, że pieniądze szczęścia nie dają. No może niedokładnie tak, jak mówi przysłowie. Profesor Easterlin był jednym z pierwszych, który na podstawie danych i to w czasach, kiedy jeszcze nie było Excela i Pythona, wysnuł wniosek, że powyżej pewnego poziomu wzrost zamożności nie powoduje już wzrostu szczęścia.

W roku 1974 Profesor Easterlin (Fig. 1) opublikował swoją słynną pracę Does Economic Growth Improve the Human Lot? Some Empirical Evidence 1) , w której zbadał zależność pomiędzy poziomem dochodu na głowę a poziomem szczęścia. 

No i wyszło mu, że po przekroczeniu pewnego poziomu dochodu, poziom szczęścia nie rośnie. W kolejnych latach niektórzy naukowcy próbowali zakwestionować to stwierdzenie. W roku 2017 Profesor Easterlin opublikował nowe dane broniąc swej teorii sprzed 45 lat w artykule Paradaox Lost 2) . Pokazując, że trendy długoterminowe we wzroście dochodu i szczęścia są ze sobą bardzo słabo skorelowane.

Skoro tak, to dlaczego wszyscy ekonomiści tak bardzo martwią się brakiem wzrostu?

 

Growth_Paradox_Easterllin Zależność pomiędzy Produktem Narodowym Brutto a poziomem szczęscia. Nie, ten wskaźnik nie ma związku z żadnym wzmożeniem patriotycznym. Po prostu wtedy był bardziej popularny. Tutaj możecie sprawdzić czym różni się GNP (Gross National Product) od GDP (Gross Domestic Product).

 

1) https://graphics8.nytimes.com/images/2008/04/16/business/Easterlin1974.pdf

2) Richard A. Easterlin (2017), „Paradox Lost?”, Review of Behavioral Economics: Vol. 4: No. 4, pp 311-339. http://dx.doi.org/10.1561

Zdjęcie: Profesor Richard A. Easterlin, Department of Economics, University of Southern California.

Tags: No tags

Comments are closed.